Slide background

Productontwikkeling

Volautomatisch reinigingssysteem voor PV-panelen

Slide background

Quickscan

Rapportage voor het ondersteunen van uw beslissingstrajecten.

Slide background

Projectbegeleiding

Zorgeloos bouwen!

Endotec Quickscan

 

Een belangrijke pijler voor Endotec is zorg te dragen voor een gezonde omgeving om in te leven, werken, leren en beleven. Hierbij is het van belang om de combinatie tussen comforteisen en de daarbij behorende energiebehoeften helder in beeld te hebben. 

De QuickScan voor energiebesparing is hierbij ons middel om bij bestaande gebouwen en installaties snel duidelijkheid te krijgen over de meest relevante energiebesparingsmogelijkheden. Aan de hand van deze QuickScan, waarbij gebouw, installaties en bijbehorende energieverbruiken adequaat worden geanalyseerd, word een rapportage opgesteld waaruit u kunt beslissen welke energiebesparingsmaatregelen u eventueel kunt doorvoeren. In de rapportage worden vanuit zowel een praktisch oogpunt alsook een financieel oogpunt uw bespaarmogelijkheden duidelijk en overzichtelijk weergegeven. U heeft hierbij direct duidelijkheid over de belangrijkste energiestromen binnen uw pand en installaties.

 

Werkwijze

De QuickScan begint met een bezoek op uw locatie. Tijdens dit bezoek wordt uw gebouw en de daarbij behorende installaties geïnventariseerd. Aansluitend zal een kort interview worden afgenomen om duidelijkheid te verkrijgen over bijvoorbeeld uw gebruikerstijden, comfortwensen en mogelijke plannen voor verduurzaming.

Met de verzamelde gegevens uit het locatiebezoek en de door u aangeleverde stukken zoals mogelijke revisiegegevens van uw gebouw en/of installaties en de energieverbruiksinformatie inventariseren we uw energieverbruik en de mogelijke besparingsopties. Hieruit volgt de rapportage. Deze rapportage zal mondeling aan u worden toegelicht.

 

Inhoud rapportage

De rapportage is overzichtelijk opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen;

  • Algemene informatie;
  • Gebouwparameters zoals bouwjaar en bouwmaterialen;
  • Installatiegegevens zoals onder andere een beschrijving van de verwarmingsinstallatie, de drinkwaterinstallatie, de verlichting en de regelinstallatie;
  • Energie analyse, zoals de beoordeling van gas –en elektra verbruik, met vergelijking met kengetallen;
  • Relatie tussen de bedrijfsprocessen en het energieverbruik;
  • Relatie tussen het comfort en het energieverbruik;
  • Lijst met bespaarmogelijkheden op technische maar ook op organisatorisch vlak;
  • Per maatregel een korte omschrijving van de investeringen;
  • Terugverdientijd per maatregel.

 

Uiteindelijk resultaat

Het doel van het resultaat en daarmee van een QuickScan in het algemeen, is het ondersteunen van beslissingstrajecten. Uw beslissingstrajecten welteverstaan! Want op basis van de resultaten vanuit de rapportage bepaalt u of er voor uw specifieke situatie reden is voor vernieuwing, verandering of verbetering. Ook voor een QuickScan is Endotec dé partner bij uitstek.

 


Adresgegevens

Endotec

Jim van de Donk

Liessentstraat 9

5405 AH Uden

06-22265829

info@endotec.nl

Interessante links

ReMe Techniek

SolarSoWise


Endotec - Liessenstraat 9 - 5405 AH Uden - 06-222 65 829

Ontworpen door Bart Merkus Webontwikkeling & Design